Ejendomsinvestering

Om investering i fast ejendom

For den kapitalstærke investor, der er villig til at binde likviditet på mellemlangt sigte, kan der ved investering i fast ejendom skabes yderst fordelagtige afkast.

Ejendomsinvestering er over tid et værdifast aktiv, der bør være en del af enhver balanceret portefølje af en vis størrelse. Det må imidlertid aldrig glemmes, at en sådan investering kræver aktiv pleje og aldrig bør gøres til genstand for masseudbud.

Er forudsætningerne de rigtige, kan der imidlertid gøres gode forretninger på ejendomsmarkedet, hvor ejendommene nøje er blevet gået kritisk igennem, og hvor der løbende optimeres.

Opsparing via driften

Opsparingen skabes dels gennem de løbende driftsoverskud, som anvendes til at afdrage på gælden i ejendommen, og dels ved en stigende markedsværdi.

For erhvervsejendomme gælder, at de typisk er udlejet på lange, uopsigelige og inflationsregulerede lejekontrakter til økonomisk stærke lejere. Dermed har du som investor en høj grad af sikkerhed for en stigende friværdi i ejendommene, og dermed en inflationssikret opsparing.

Hos Investia Group er vi stolte af vores langtidsholdbare ejendomsinvesteringer og de resultater, vi har skabt for vores investorer.

Investering gennem Investia Group

 1. Investia Group har mange års erfaring og er en mindre organisation, hvilket betyder lavere omkostninger.
   
 2. Vi investerer altid selv i projekterne og har derfor samme interesser som vores investorer.
   
 3. Hos os får du altid professionel rådgivning, ligesom du får en investeringspartner, som er med hele vejen.
   
 4. Et etableret netværk af kompetente samarbejdspartnere, betyder at Investia Group altid kan formidle investeringsprojekter, der i forhold til risici og afkast placerer sig blandt de bedste i markedet.
   
 5. Vi udfører altid en grundig teknisk, økonomisk, juridisk og miljømæssig due diligence.
   
 6. Vi vedlægger altid en uvildig valuarrapport, der dokumenterer ejendommens markedspris.
 1. Vi oplyser altid om vores avance og ejendommens reelle nettoafkast. Det er en grundlæggende værdi hos Investia Group, at du har fuld gennemsigtighed i projektet.
   
 2. Vi tager aldrig noget honorar (exit fee) ved salg af ejendommene, med mindre Investia Group er hyret til at forestå opgaven.
   
 3. Vi tager aldrig mellemhandleravance på nyindkøbte ejendomme – uanset købspris.
   
 4. Vi tager aldrig et udviklingspotentiale for ejendommen til indtægt i prospektmaterialet.
   
 5. Den budgetterede værdistigning overstiger aldrig den årlige lejeregulering.
   
 6. Investia Group går aldrig på kompromis med kvaliteten af de udbudte ejendomme – vi udbyder hellere færre projekter.

Hvem kan investere?

Projekter hos Investia Group er målrettet investorer med en solid økonomisk baggrund, både hvad angår indkomst og formue.

De indkomst- og formuemæssige krav som stilles til investorerne afhænger i betydelig omfang af projektets størrelse og finansielle forhold. Som udgangspunkt skal investors:

Kreditgodkendelse
Ved opgørelsen af din formue indregnes både friværdi i egen bolig, værdipapirer, andre formuegoder med fradrag af eventuelle lån. Pensionsmidler medregnes ikke.

Når du ønsker at investere i et projekt hos os, skal du indlevere dokumentation for indtægt og formue. Når vi har godkendt dig, præsenterer vi din dokumentation for det finansieringsinstitut, der yder lån i ejendommen. De foretager herefter den endelige godkendelse.

Formålet med kreditvurderingen er at sikre, at investorerne i kommanditselskabet er i stand til at overholde eventuelle fremtidige indbetalingsforpligtelser i forhold til selskabet. Det er i såvel selskabets som i den enkelte investors interesse.

Investeringsprocessen

Rådgivning: Indledende møde, hvor vi danner en investeringsprofil.

Projektgennemgang: En grundig gennemgang af det aktuelle projekts fordele, muligheder og risici.

Generalforsamling: Investia Group indkalder til stiftende generalforsamling, hvor du møder dine medinvestorer, der kan blive en vigtig del af dit professionelle netværk.

Besigtigelse: Investia Group arrangerer en besigtigelsestur med ledsager, hvor ejendomsinvesteringen besigtiges. Turen er indeholdt i projektets pris.

Årsrapport: Investia Group udarbejder hvert år en årsrapport for selskabet.

Optimering: Investia Group overvåger gælden i projektet, så der til enhver tid er en attraktiv finansiering i ejendommen.

Udvikling: Investia Group er løbende opmærksom på udviklingsmuligheder for de eksisterende projekter.

Udvælgelseskriterier

At få adgang til markedets bedste investeringsejendomme fordrer en viden og ekspertise, som vi og vores samarbejdspartnere har opnået ved mange års erfaring med fast ejendom.

Vores netværk gør det ofte muligt at købe ejendommene direkte fra sælger, hvilket reducerer købsomkostningerne betydeligt og giver dig et højere afkast på investeringen.

Endvidere giver vores samarbejdspartnere i stor udstrækning mulighed for eksklusivitet i købsprocessen, hvilket betyder, at forhandlinger med sælger og banker samt de nødvendige undersøgelser af ejendommen kan foregå under hensyntagen til vores høje kvalitetskrav.

Vurderingskriterier:

 • Beliggenhed
 • Områdets demografi
 • Cashflow
 • Kvadratmeterpris
 • Lejevilkår
 • Lejers bonitet
 • Udviklingsmuligheder
 • Due diligence
 • Skatterobusthed
Ejendomstyper:

 • Shoppingscentre
 • Hoteller
 • Retail
 • Strøgejendomme
 • Plejehjem
 • Boligejendomme

Risikofaktorer

Enhver investering er forbundet med risiko. Af de væsentligste risici ved ejendomsinvesteringer kan nævnes:

 • Beliggenhed
 • Lavt driftsafkast
 • Lejers bonitet og eventuel fraflytning af ejendom
 • Prisudviklingen på fast ejendom
 • Skattelovgivningen
 • Ejendommens stand og manglende fleksibilitet
 • Faldende inflation
 • Stigende rente
 • Faldende lejepris