Om Investia Group

Investia Group

Investia Group A/S formidler velvalgte investeringsejendomme og er partner for kapitalrejsning ved nybyggeri.

Siden vores etablering i 2007 har vi indkøbt, finansieret og formidlet velvalgte investeringsprojekter til danske kunder. Vi formidler blandt andet erhvervsejendomme med anvendelse til hotel eller detailhandelsvirksomhed. Kredsen omkring Investia Group har i løbet af de seneste ti år formidlet investeringsprojekter for mere end EUR 500 mio.

Desuden er Investia Group partner for kapitalrejsning i forbindelse med opførelse af nye ejendomme. Her er typisk tale om boligejendomme, hvor investorer kan opnå en særdeles attraktiv forrentning mod at stille kapital til rådighed i byggefasen, typisk 18-36 måneder.

For begge områder gælder det, at vi hos Investia Group tilbyder dig som investor en velvalgt og grundigt bearbejdet investeringsmulighed. Ved formidling af ejendomme er der tale om en fuld pakke omfattende administration og varetagelse af alle forhold omkring investeringen. Denne service udgør en væsentlig del af vores indtjenings- og forretningsgrundlag, ligesom dygtighed og gode resultater i processen er afgørende for vores kunders tillid og fremtidige forretningsrelation med Investia Group.

Af samme årsag vægtes forudsigelighed, robusthed og langtidsholdbarhed tungt, når projekter vurderes. Som investor kan du ligeledes regne med, at vi hos Investia Group er behjælpelige, når markedskonditionerne tilråder afhændelse af ejendommen. Vi evaluerer løbende og kritisk markedet.

For det enkelte projekt vælger vi hos Investia Group den selskabsform, der egner sig bedst. Tidligere var det, på grund af de særlige skatteregler, ofte den skattetransparente kommanditselskabsform (K/S). De fordele, der tidligere var forbundet hermed, er dog udfaset, og derfor formidler vi i dag typisk projekter i aktieselskabsform (A/S).

Kunder gennem netværk

Vores kundekreds udgøres af velhavende privatpersoner, fonde eller virksomheder med ordnede økonomiske forhold. Investia Group tilstræber en netværksorienteret investorsammensætning. Dette skal forstås således, at investeringen og forretningsrelationen gerne skal forløbe så tilfredsstillende, at der udover geninvestering introduceres forretningsforbindelser ad frivillighedens vej. Vi søger ligeledes at harmonisere relationer og forventninger investorerne imellem, så beslutningsprocessen forløber godt.

Værdier

Hos Investia Group A/S tilstræber vi i alle relationer at agere professionelt og udvise god etik.

Vi vil med størst mulig gennemsigtighed sikre vores investorer og samarbejdspartnere oplysning og indsigt og dermed det bedste grundlag at kunne foretage en kvalificeret beslutning på.

Med partnerskab som idealmodel er det vores mål at skabe et tillidsfuldt samarbejde samt opnå troværdighed baseret på åben og ærlig kommunikation med kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vi tror på, at ovenstående sikrer langvarige relationer, såvel eksternt som internt – relationer hvor loyalitet er et nøgleord.

Ledelse

Lars Wolff Graversen
Bestyrelsesformand

Michael Stounberg
Direktør

Radovan Glamoclija
Administrationschef

Samarbejdspartnere

Udbud af ejendomsinvesteringer er en kompliceret proces, der kræver specialiseret viden. I vores egen organisation besidder vi mange års erfaring med køb, salg, udvikling og administration af ejendomme. Dertil samarbejder vi med førende advokat-, revisions- og ingeniørfirmaer samt finansielle institutioner med speciale i ejendomsfinansiering.
Vores netværk gør det ofte muligt at købe ejendommene direkte fra sælger, hvilket reducerer købsomkostningerne betydeligt.