Management

Ejendomsinvestering er i de fleste tilfælde karakteriseret ved et langt forløb, der kræver proaktiv indsats og vedvarende opmærksomhed.

Investeringen kan betragtes som en organisme, hvor der hele tiden bør være fokus på alt fra ejendommens stand, lejer og finansiering til lokalplaner og udvikling i handelsmønstre. Investeringer, hvor der opstår problemer, eller potentiale ikke bliver indfriet, sker typisk, fordi den løbende dialog med de mange involverede forsømmes. Derfor vægter vi hos Investia Group dialog og overvågning.

Investia Management varetager alle forhold omkring din investering. Vi garanterer samtidig fuldstændig transparens, hvad angår aktivitet, ansvar og pris, ligesom vi kan dokumentere gode resultater, problemknusning og fuld dedikation.

Det er væsentligt at understrege, at vi hverken har størrelsen eller ønsket om at vokse i et sådant omfang, at vi kan påtage os opgaver, hvor kompleksiteten kræver løbende tilstedeværelse i lokalområdet. Vi foretrækker derfor overskuelige lejesammensætninger og et geografisk område, der begrænser sig til Danmark, Tyskland, England og Sverige (dog ikke nord for Stockholm). Alle disse sprog tales og skrives flydende, og Investia Group har på disse markeder et stort kontaktnet.

Asset Management

(ejendomsadministration og administration af solanlæg)
 • Opkrævning af husleje
 • Kontakt til lejere
 • Regulering af husleje
 • Tilsyn med ejendommen/solcelleanlæg
 • Kontakt til håndværker etc.
 • Udarbejdelse af fællesregnskaber
 • Ejer-repræsentation på ejendommene, solcelleanlæg
 • Optimering af driftsudgifter
 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
 • Rapportering

Fund Management

(selskabsadministration)
 • Registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Bogføring
 • Økonomistyring
 • Udarbejdelse af regnskaber
 • Afvikling af bestyrelsesmøder
 • Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger (ordinære og ekstraordinære)
 • Kontakt til diverse myndigheder og samarbejdspartner
 • Ledelse og optimering af selskabet i øvrigt
 • Rapportering